הטייסת מתמחה בבניית יכולות להשגת מצוינות אישית, צוותית וארגונית על בסיס מתודולוגיות והתרבות הארגונית של חיל האוויר הישראלי, שעובדו והותאמו לעולם החברות.
סדנאות האונליין פותחו במיוחד כדי לתת מענה לחברות שאינן יכולות להגיע לטייסת בישראל ולחברות בהן העובדים אינם נפגשים באופן שוטף ועובדים מהבית.
הסדנאות הותאמו לעולם האונליין ומעבירות חוויה הקרובה ביותר לדבר האמיתי.
דרך חווית הטיסה בסימולטורים המתקדמים ברשת ושיח בנושא ערכים מעולם הטיסה יוקנו למשתתפים מיומנויות אישיות בתחומים מגוונים אותן יוכלו לאמץ בחיי היומיום ברמה
האישית וברמה המקצועית וכן כלים מעשיים לשיפור האפקטיביות הארגונית.
ניתן לקיים באונליין את כלל הסדנאות של הטייסת
במהלך הסדנאות יבוצע שימוש באופן שוטף בתוכנות סימולטור מתקדמות ומקצועיות
וכן ייעשה שימוש בתוכנות תקשורת מתקדמות ובתכנת תחקור ייעודית.
קורס האונליין ניתן לביצוע גם לעובדים מהבית וגם לעובדים בארגון