פעילות חווייתית, ייחודית ומאתגרת, המתאימה לכל חברי הארגון. הפעילות כוללת לבישת סרבלי טיסה, הדרכת טיסה על 16-F ותדריך ייעודי למשימות אותן המשתתפים יידרשו לבצע, טיסה בסימולטורים מתקדמים של מטוסי 16F ומיד לאחר מכן תחקיר טיסה על פי מתודולוגיית התחקיר של הטייסת, לטובת שיפור ביצועים ברמה האישית במשימות הבאות. בטיסה השנייה יתנסו המשתתפים בטיסה מאתגרת נוספת אשר תסתיים בתחקיר מסכם והכרזה על הטייס בעל שיפור הביצועים הגבוה ביותר.