תוכנית העשרה יוקרתית המשלבת התנסות ואימון הייחודיים לטייסת עם הדרכה, הנחייה אישית וליווי תהליכי ההטמעה של הנלמד בתוכנית – בארגונים, בעזרת מומחים בתחום. התוכנית תהווה עבור המשתתפים חוויה משמעותית של למידה, העצמה, ושכלול יכולות, בעולמות ההובלה: הניהול והמנהיגות. התוכנית תעצב, לתועלתם העתידית של המשתתפים, קבוצת עמיתים משמעותית ללמידה ולהתייעצות מתמשכים (במהלך התוכנית ולאחר סיומה) על בסיס חווית הלמידה המשותפת.התוכנית מבוססת על 10 מפגשים: שמונה מפגשים בפורמט "סדנא טסה" ושני מפגשי סדנא להעמקה תיאורטית ולעיבוד חווית הסימולטור.