תכנית זו מיועדת למנהלים, טאלנטים ודור העתיד של החברה.בעזרת הכלים שירכשו, המשתתפים יובילו ויטמיעו את השינוי בתרבות הארגונית בחברה, דרך בניית תכנית עבודה ייעודית בהנחיית צוות "הטייסת".התוכנית מאפשרת למשתתפים בה לרכוש כלים להתפתחות וצמיחה אישית וארגונית. מהלך התוכנית יחשפו המשתתפים לארבעת היסודות הבונים ארגונים מובילים.הקורס מהווה פתח לצמיחה והעצמה של המשתתפים ע"י חינוך למצוינות ארגונית- סטנדרטים, אחריות, משמעת, שיפור מתמיד, אתגר, יושרה, דיוק, דוגמה אישית, מסוגלות ועוד.