מדריכת סימולטור בטייסת. במסגרת שירותה הצבאי בחיל האוויר שירתה בבסיסים תל נוף ונבטים כמדריכת סימולטור למערכות לוחמה אלקטרונית מוטסות בבית הספר ללוחמה אלקטרונית וסייבר. במילואים, מדריכת סימולטור בבסיס תל נוף.