מדריכת סימולטור בטייסת. במסגרת שירותה הצבאי בחיל האוויר שירתה בבסיס פלמחים ורמת דוד כמדריכת סימולטור כטמ"מ בטייסת המבצעית ובטייסת ההדרכה. במילואים, מדריכת סימולטור ברמת דוד.