מדריכות סימולטור. במסגרת שירותה הצבאי שירתה בבסיס חצור כמדריכת סימולטור מסוג F-15. בהמשך הייתה אחראית על הסבת צוותי אוויר ממטוסים שונים למטוס ה F-15. במילואים קצינת מטרות בפיקוד דרום.