במסגרת שירותה הצבאי בחיל האוויר שירתה בבסיס עובדה ובבסיס חצור כמדריכת סימולטור של בקרת טיסה משימתית. במהלך השירות הייתה חלק מצוות הקמה של סימולטור חדש בחיל.