מדריכת סימולטור בטייסת. במסגרת שירותה הצבאי בחיל האוויר שירתה בבסיס פלמחים כמדריכת סימולטור של מטוסי כטמ״מ. במילואים, מדריכת סימולטור בבסיס פלמחים ומדריכת סימולטור משימתי בקריה.